Czy pożyczkę muszę zgłosić w Urzędzie Skarbowym?

  • 23 stycznia 2019
  • 2,284
  • Baza wiedzy

Czy pożyczkę muszę zgłosić w Urzędzie Skarbowym?

Wielu z nas prędzej czy później staje przed koniecznością zaciągnięcia zobowiązania finansowego. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być mnóstwo, ale do najpopularniejszych należy brak środków finansowych na bieżące potrzeby. Nie każdy jednak chce lub ma możliwość wzięcia pożyczki czy kredytu w specjalnie do tego celu stworzonych instytucjach. Czy istnieją alternatywne rozwiązania?

urząd skarbowy a pożyczka

Oczywiście, że tak! Jednym z nich jest pożyczenie pieniędzy od członka rodziny, znajomego, ale i obcej nam osoby w ramach pożyczki prywatnej. O ile jednak zadłużenie się w firmie pozabankowej lub banku nie pociąga za sobą obowiązku uiszczenia podatku, o tyle w tej sytuacji kwestia ta wygląda nieco inaczej. Kiedy należy odprowadzić świadczenie do Urzędu Skarbowego i w jakich okolicznościach jesteśmy z tego zwolnieni?

Polacy zadłużeni na potęgę

Nasi rodacy z roku na rok pożyczają coraz więcej i to nie tylko w wyspecjalizowanych instytucjach finansowych. Od wielu już lat dosyć popularnym wariantem jest branie pożyczki prywatnej. Z prawnego punktu widzenia środki w ramach tego rodzaju umowy może pożyczać każdy zainteresowany, a o kształcie całego stosunku zobowiązaniowego przesądzają zapisy zawartej przez strony umowy. W szczególnych sytuacjach należy szukać odniesień w przepisach cywilnych.

Pożyczka a podatek

Pisząc o świadczeniu związanym ze zobowiązaniami pieniężnymi mamy na myśli podatek od czynności cywilnoprawnej, który obejmuje przeróżne transakcje finansowe. Mowa m.in. o umowach sprzedaży, hipoteki i właśnie pożyczkowej obejmującej pieniądze oraz rzeczy oznaczone wyłącznie co do gatunku. Reguluje to art. 1 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku.

Ile wynosi podatek?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że obowiązek uregulowania podatku w przypadku zobowiązań prywatnych – w odróżnieniu od umów podpisywanych z firmami pozabankowymi – leży po stronie pożyczkobiorcy. Jeśli takowy powstaje, należy zrobić wszystko, aby go uregulować. Na gruncie przepisów wspomnianej już ustawy, stawka PCC wynosi w takim przypadku 2% podstawy opodatkowania, przez którą należy rozumieć wartość przedmiotu lub wysokość przekazanych w ramach umowy środków.

Kto może skorzystać ze zwolnienia?

Istnieją okoliczności, w których opłacenie podatku nie jest konieczne. Zwolnienie wchodzi w grę przede wszystkim wówczas, gdy pieniądze pożyczyliśmy od członka rodziny. Przepisy jednoznacznie wskazują, że taksy nie muszą opłacać podatnicy zaliczani do I grupy, czyli: małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierbowie, synowie, zięciowie, macochy, ojczymowie, a także teściowie. Regulacje te dotyczą jednak przypadków, w których co do zasady mówimy o kwocie poniżej 9637 złotych przypadającej na jedną umowę raz na pięć lat. Warto wspomnieć, że i tutaj istnieje zasadniczy wyjątek. Zwolnienie powyżej tej kwoty może zostać udzielone pomiędzy najbliższymi członkami rodziny, czyli z małżonkiem, zstępnym, wstępnym, rodzeństwem, ojczymem, macochą i pasierbem.

Zgłoszenie pożyczki do US

Każdą pożyczkę należy zgłosić do właściwego Urzędu Skarbowego. Dotyczy to także tych zobowiązań, przy których pożyczkobiorca jest z mocy prawa zwolniony z konieczności opłacenia podatku. Poza samym powiadomieniem US, należy pożyczkę skrupulatnie udokumentować, najlepiej w postaci umowy. Istotny pod tym względem jest nawet sposób przekazania środków na rachunek bankowy i dokładne opisanie przelewu. Z kontaktem z US nie można czekać, ustawowy termin zgłoszenia pożyczki wynosi bowiem 14 dni liczonych od momentu zawarcia umowy. Należy to zrobić używając specjalnego wzoru druku – deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3).

Spóźnieni płatnicy

Opłacenie podatku od pożyczki jest niezwykle istotne, ponieważ w przeciwnym razie na pożyczkobiorcę może czekać mało przyjemna finansowo niespodzianka. Okazuje się, że jeśli osoba biorąca pożyczkę nie zgłosiła jej w Urzędzie Skarbowym i nie odprowadziła stosownego podatku, jest zobligowana uregulować tzw. sankcyjną stawkę. Wynosi ona aż 20% podstawy opodatkowania. Co istotne, ma to miejsce także wtedy, gdy podatnik był zwolniony z opłaty.

Pożyczka od nieznajomego

Nie zawsze mamy możliwość sięgnięcia po pomoc od kogoś bliskiego. Na rynku finansowym znajdziemy na szczęście wiele osób prywatnych, które zajmują się tego typu usługami. Prawo także i w tych okolicznościach przewiduje zwolnienia. Należy spełnić jednak kilka warunków. Jednym z nich jest wysokość zadłużenia u jednej osoby, która nie może przekroczyć 5000 złotych w ciągu trzech lat. Jeśli natomiast sięga się po środki od kilku pożyczkodawców, ich suma nie może wynieść więcej niż 25 000 złotych.

Wyjątki potwierdzające regułę

Zwolnienie dotyczy ponadto pożyczek udzielonych przez przedsiębiorców niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzących działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania pożyczek. Przepisy wskazują w tej materii także na pożyczki ze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz z kas lub funduszów zakładowych, związkowych lub zapomogowo-pożyczkowych.

Artykuł został przygotowany przez ekspertów serwisu pozyczkowy-portal.pl

  • Komentarze
  • 0

Akceptuję regulamin i prywatność

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.