• 25 kwietnia 2018
 • 414
 • Ekonomia

Czy warto oszczędzać?

Mimo, że wielu Polaków otwarcie przyznaje, że warto oszczędzać okazuje się, że praktyce tylko niewielka część to potrafi.

Wyraźnie widać przy oszczędzaniu, że nie zawsze praktyka idzie w parze z teorią. Większość z nas doskonale wie, że warto oszczędzać, jednak nie umiemy tego robić. Zazwyczaj wolimy mieć nieco mniej ale natychmiastowo niż więcej, ale dajmy na to dopiero za kilka miesięcy. Określa się to jako dyskontowanie hiperboliczne.

Na takie działanie bezpośrednio wpływają nasze preferencje, które u wielu osób nie mają żadnej stałości. Polacy chętnie poświęcają więc tą kwotę, którą mogą uzyskać za jakiś czas, aby tylko mieć dostęp do pieniędzy od razu.

Mimo, że rozsądnie byłoby trochę poczekać, gdyż byłoby to opłacalne czekanie wielu z nas nie potrafi postępować rozsądnie. Bardzo często działamy na odruchach. Świetnym przykładem będzie stopa dyskonta, jeśli mamy wybierać teraz a za 3 miesiące wybieramy teraz. Stopa dyskonta nie będzie jednak stała, bo gdy dostaniemy opcję 10 lat i 12 z większym zyskiem po 12 latach wtedy wybierzemy już dłuższy okres czekania.

Wielu z nas kieruje swoje zachowania właśnie w taki sposób, gdyż uważamy, że przyszłość jest nieprzewidywalna. Lepszym jest dla nas natychmiastowy zysk niż większe pieniądze dopiero za kilka miesięcy.

To wszystko wpływa również na nasze oszczędzanie. To, że wszystkie dobra wynikające z oszczędzania wiążą się z przyszłością sprawia, że wielu z nas nie chce czekać do tej przyszłości, która dla wielu z nas jawi się jako niepewna.

Dla takich osób bardzo dobrym rozwiązaniem będzie odpowiednie planowanie oszczędzania. Warto decydować się na oferowane nam przez banki automatyczne oszczędzenie. W takiej formie co miesiąc przelewana jest stała kwota na konto oszczędnościowe z naszego konta bieżącego. Ustanawiając takie stałe zlecenia wpłat nie mamy fizycznie pieniędzy w ręku i takie oszczędzanie przychodzi nam łatwiej. Jeśli mamy gotówkę w ręku i zastanawiamy się czy ja odłożyć czy wydać, najczęściej zdecydujemy się na wydatek w danej chwili.

Zacznij oszczędzać na lokacie • Lokata na Nowe Środki w Getin Bank

  Getin Bank
  • Lokata na Nowe Środki, z oprocentowaniem na 2,7% na 2 miesiące (2,3 na 3 miesiące, 1,4% dla 6 i 12 miesięcy)
  • Na okres 2, 3, 6 lub 12 miesięcy
  • Dostępna już od 500 zł do 400 000 zł

  Sprawdź Szczegóły

  Getin Bank, Lokata na Nowe Środki

 • Lokata w Inbank

  Inbank
  • Inbank – lokata na wysoki procent
  • Wysokie, stałe oprocentowanie
  • 100% online bez wychodzenia z domu
  • Brak konieczności otwierania kolejnego konta

  Sprawdź Szczegóły

  Inbank, Lokata

 • eKonto z lokatą w mBank

  mBank
  • oprocentowanie do 3% nominalnie w skali roku
  • na 3 miesiące z wpłatą od 500 PLN

  Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Przez nowego Klienta Banku rozumie się klienta będącego osobą fizyczną, który przed dniem złożenia wniosku o otwarcie lokaty dla nowych klientów, nie był stroną umowy z Bankiem na mocy której Bank prowadził na jego rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub w dniu złożenia wniosku otwarcie lokaty dla nowych klientów nie jest stroną umowy z Bankiem, na mocy której Bank prowadzi na jego rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Lokata dla nowych klientów otwierana jest z wybranym kontem osobistym. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z prowadzeniem rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z lokatą dla nowych klientów z oprocentowaniem nominalnym w skali roku, znajdują się w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnym w placówkach mBanku, u operatorów mLinii oraz na stronie www.mBank.pl/lokata-dla-nowych-klientow/

  Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na: https://www.mbank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszach-inwestycyjnych.pdf oraz https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/. Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/.Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż:1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.

  Sprawdź Szczegóły

  mBank, eKonto z lokatą

 • Lokata Online Nowe Środki w Santander Consumer Bank

  Santander Consumer Bank
  • Lokata online bez wychodzenia z domu.
  • atrakcyjne oprocentowanie aż do 0,50%1
  • duży wybór okresów lokacyjnych: od 1 do 36 miesięcy
  • podgląd lokaty w Bankowości Internetowej
  • minimalna kwota: 1 000 zł, maksymalna kwota: 400 000 zł

  1 Propozycja dotyczy nowych środków deponowanych ponad wolumen środków znajdujących się na należących do klienta rachunkach lokat terminowych w Santander Consumer Bank wg stanu na 01.06.2020 r. Oprocentowanie stałe w skali roku. Tabela Oprocentowania z dnia 02.06.2020 r. Minimalna kwota lokaty Online Nowe Środki wynosi 1 000 zł; maksymalna kwota lokaty 400 000 zł. Od skapitalizowanych odsetek pobierany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Oprocentowanie rachunków lokat terminowych zerwanych przed terminem wynosi 0% w stosunku rocznym. Brak opłat za otwarcie i prowadzenie lokaty. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

  Sprawdź Szczegóły

  Santander Consumer Bank, Lokata Online Nowe Środki

 • Komentarze
 • 0

Akceptuję regulamin i prywatność

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.