Live

Biuro rachunkowe- Księgowa, kadrowa, doradca podatkowy.

  • Ad ID #38826
  • 351 Views
  • Facebook Twitter LinkedIn Google+
  • Opublikowany: 1Yrs 11M 12D 18hrs 54mins ago
  • Status: Dostępny
  • Publikacja w Usługi Finanse
  • To ogłoszenie było wyświetlone 351 razy.
  • Add Favorites
Dane Sprzedawcy
100%
(0)
items
0
sold
Pożyczki Ogłoszenia
Biuro rachunkowe- Księgowa, kadrowa, doradca podatkowy.
Opis

Usługi Księgowe
W ramach naszych usług proponujemy Mobilność tj. odbiór i dowóz dokumentów do klientów, świadczenie usług w miejscach dla nich dogodnych np. w siedzibie firmy klienta, gwarancja pełnej poufności i bezpieczeństwa danych oraz miła atmosfera.

KPiR już od 80 zł netto, Kadry płace już od 15 zł netto/os

Obsługa kadrowo-płacowa
• Sporządzanie umów, w tym: umów o pracę, umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych
• Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zlecenia i innych
• Sporządzanie oraz przekazywanie deklaracji do ZUS i Urzędu Skarbowego
• Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
• Sporządzanie rozliczeń rocznych
• PFRON
Obsługa w zakresie ksiąg przychodów i rozchodów
• Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w książce przychodów i rozchodów
• Prowadzenie rejestrów VAT oraz sporządzanie niezbędnych wydruków
• Prowadzenie rejestru środków trwałych i naliczanie amortyzacji
• Naliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków
• Przygotowanie deklaracji i zeznań podatkowych
• Reprezentowanie Klienta przed ZUS i Organami Skarbowymi
• Pomoc w dopełnianiu formalności związanych z rozpoczęciem działalności firmy
Obsługa w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego
• Prowadzenie ewidencji sprzedaży
• Sporządzanie rejestrów VAT
• Naliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków
• Przygotowanie deklaracji i zeznań podatkowych
• Reprezentowanie Klienta przed ZUS i Organami Skarbowymi
Biuro Rachunkowe/Kadry Płace KPiR od 80 zł Łódź

Video
Komentarze