Odszkodowania-Najbardziej solidna firma w Polsce!!

  • Ad ID #1015
  • 1,060 Views
  • Facebook Twitter LinkedIn Google+
  • Opublikowany: 4Yrs 6M 20D 7hrs 47mins ago
  • Status: Dostępny
  • Publikacja w Doradcy Finansowi
  • To ogłoszenie było wyświetlone 1,060 razy.
  • Add Favorites
Dane Sprzedawcy
100%
(0)
items
0
sold
Pożyczki Ogłoszenia
Odszkodowania-Najbardziej solidna firma w Polsce!!
Opis

Europejskie Centrum Odszkodowań pomaga w przypadkach obejmujących:

W przypadku szkód majątkowych, osoby poszkodowane skazane są często na wyliczenia i kosztorysy sporządzone przez pracowników towarzystw ubezpieczeń lub osoby działające na ich zlecenie. Chodzi tutaj przede wszystkim o kosztorysy naprawy uszkodzonego lub skradzionego mienia ale także inne szkody majątkowe objęte ochroną ubezpieczeniową. Wyliczenia te są najczęściej zaniżone.

Europejskie Centrum Odszkodowań pomaga w przypadkach:

problemów z ustaleniem odpowiedzialności za szkodę – szkody powstałe w wyniku odpowiedzialności zarządcy drogi (dziury w drodze, drzewo, zniszczona nawierzchnia, plama oleju) lub wykonawcy robót drogowych (wadliwa sygnalizacja, gres powodujący szkody, nieoznaczone miejsca niebezpieczne),
zaniżeniem kosztów naprawy kosztorysowej np. wymuszanie użycia części zamiennych i zaniżenie kosztów naprawy przy likwidacji szkody z polisy OC,
zaniżeniem kosztów naprawy w warsztacie -np. poprzez żądanie faktur źródłowych, odmowy pokrycia kosztów holowania i parkingu,
rozliczeniach szkody całkowitej – zaniżenie wartości pojazdu, ustalenie szkody całkowitej przy kosztach naprawy mniejszych niż wartość pojazdu,

W przypadku obsługi roszczeń związanych ze szkodami rzeczowymi i majątkowymi oferujemy:

pełną obsługę prawną
pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody,
pomoc rzeczoznawców dla weryfikacji stanowiska towarzystwa ubezpieczeń,
ocenę wysokości szkody przez rzeczoznawców z zakresu wyceny nieruchomości, budownictwa, majątkowych, pożarnictwa etc. wpisanych na listy biegłych sądowych,
analizę treści umowy ubezpieczenia,
zwrot poniesionych kosztów naprawy,
zwrot kosztów holowania, parkowania, auta zastępczego,
zwrot kosztów adaptacyjnych, etc.

DLACZEGO EuCO ?

W imieniu osób poszkodowanych w wypadkach oraz ich bliskich, prowadzimy negocjacje z zakładem ubezpieczeniowym w celu wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia na drodze przedsądowej oraz w razie potrzeby – w ramach postępowań sądowych.
GWARANTUJEMY OBSŁUGĘ SPRAWY PRZEZ WYSPECJALIZOWANYCH PRAWNIKÓW

OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH ZAPEWNIAMY:

pełną obsługę prawną
pomoc w ustaleniu odpowiedzialności i zgromadzeniu dowodów
pomoc w uzyskaniu dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów
ocenę skutków wypadku przez lekarzy znajdujących się na listach biegłych sądowych
doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów
weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych
rehabilitację
pomoc psychologa i psychiatry
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych cierpień fizycznych i psychicznych
zwrot kosztów leczenia szpitalnego i pozaszpitalnego u wysokiej klasy lekarzy specjalistów
zwrot kosztów zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego
wyrównanie utraconego dochodu
koszty opieki osób trzecich
zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania
zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich
w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów
w przypadku zwiększonych potrzeb zwrot wydatków

ODSZKODOWANIE NAJWYŻSZE W MOŻLIWYCH

Warto pamiętać, że podczas gdy firmy ubezpieczeniowe proponują średnio 700 zł – 1200 zł za jeden procent uszczerbku na zdrowiu, sądy przyznają nawet 2000zł – 6000 zł. Nasze główne atuty: wieloletnie doświadczenie zdobyte w czterech europejskich krajach oraz ponad 70 tysięcy przeprowadzonych spraw, sprawiają, że jak nikt inny wiemy w jaki sposób rozmawiać z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.

GWARANTUJEMY OBSŁUGĘ SPRAWY PRZEZ WYSPECJALIZOWANYCH PRAWNIKÓW

Dochodzenie odszkodowań na drodze sądowej jest dla poszkodowanych najbardziej efektywną metodą ich uzyskania.
EuCO jest jedną z niewielu firm odszkodowawczych w Polsce, posiadających własną Kancelarię Radców Prawnych EuCO, która zajmuje się świadczeniem usług zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych. Dzięki działaniom Kancelarii mają Państwo szansę na uzyskanie wyższych kwot odszkodowań i inny

Giełda na żywo to nowe‚ innowacyjne narzędzie udostępniane przez portal Money.pl! Strumień giełdy na żywo aktualizowany jest na bieżąco w czasie rzeczywistym
Największa baza noclegów w Polsce. Prawie 30000 obiektów turystycznych. Wejdź i znajdź nocleg‚ którego szukasz!Eurolot zapewnia połączenia między głównymi portami regionalnymi w Polsce i Europie‚ wysoki standard bezpieczeństwa‚ wygodę podróżowania oraz niskie ceny.Giełda GPW‚ WIG20‚ WIG. Notowania giełdowe‚ akcje‚ spółki‚ narzędzia finansowe. Informacje‚ wskaźniki‚ wyniki giełdowe. Opinie‚ komentarze i analizy.Wszystko wskazuje na to‚ że Google pracuje nad kolejną usługą‚ która poszerzy portfolio firmy. Tym razem jednak nie będzie to żaden serwis internetowy‚ a
Strauss Cafe Service to lider rynku HoReCa wśród dostawców kawy i urządzeń do jej parzenia.http://ecasa.pl
Video
Komentarze